Skip to main content

Het belang van ‘soft skills’ wordt binnen bedrijven en organisaties vaak onderschat. De luchtvaartsector heeft al vroeg ontdekt dat alleen goede technische kennis en vaardigheden niet volstaan. Een pro-actieve houding en positief gedrag zijn minstens zo belangrijk.

Bij het opleiden van piloten werd, net als bij veel andere beroepen met grote verantwoordelijkheden, aanvankelijk vooral gekeken naar inhoudelijke kennis en vaardigheden. Maar onderzoeken hebben uitgewezen dat juist de ‘soft skills’ doorslaggevend zijn bij het voorkomen of beperken van ongelukken. Daarom ontwikkelde men Crew Resource Management. CRM is een trainingsprogramma gericht op het vergroten van de “zachte vaardigheden”.

NOTECHS

“Zachte vaardigheden” (gedragingen) zijn, in vergelijking met technische vaardigheden en kennis, moeilijker te meten en te veranderen. Daarom is NOTECHS ontwikkeld, een instrument om de zachte, niet-technische vaardigheden van bemanningsleden te beoordelen en te evalueren. NOTECHS wordt gebruikt om de individuele opleidingsbehoeften vast te stellen, maar ook om het effect van CRM-opleidingsprogramma’s en de algemene vliegveiligheid te verbeteren. NOTECHS is als eis in de Europese regelgeving EU-OPS opgenomen en wordt tegenwoordig op grote schaal gebruikt.

Beoordelen van waarneembaar gedrag

De NOTECHS-methode omvat een reeks “gedragsmarkeringen” die worden gebruikt als hulpmiddel bij het beoordelen van de niet-technische vaardigheden. Deze gedragsmarkeringen worden uitsluitend gebruikt voor het beoordelen van waarneembaar gedrag dat van positieve of negatieve invloed is op de veiligheid. De markeringen worden niet ingezet om een houding of een persoonlijkheidskenmerk te meten. 

Vier categorieën

Het voert te ver om in deze blog uiteen te zetten hoe NOTECHS precies werkt en wordt toegepast. Maar deze korte schets laat wel zien hoe serieus de zogenaamde “soft skills” genomen worden door de luchtvaartsector.

Wilt u meer weten over Crew Resource Management of over het NOTECH-systeem? Bent u benieuwd hoe deze trainingen en methoden – vertaald naar uw situatie – in uw bedrijf of organisatie toegepast kunnen worden? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag en vrijblijvend met u mee.