Trainingen en workshops

Het beste van twee werelden

Onze trainingen en workshops voor (management-) teams zijn gebaseerd op de Crew Resource Management (CRM)-trainingen zoals die in de luchtvaart ontwikkeld zijn. Wij vertalen deze trainingen op maat naar uw bedrijf of organisatie.

In overleg met u kunnen we de volledige training aanbieden, een selectie uit de onderwerpen of specifieke onderdelen in de vorm van een één- of tweedaagse workshop.

Onderwerpen van de trainingen:

 A. Algemene principes van Crew Resource Management

 • De menselijke factor
 • Achtergronden van  Crew Resource management en de doelen ervan
 • Menselijke prestaties en beperkingen
 • Management van bedreigingen en fouten

 

B. Persoonlijk leiderschap

 • Persoonlijkheidsbewustzijn, menselijke fouten en betrouwbaarheid, attitudes en gedragingen, zelfbeoordeling en zelfkritiek
 • Stress en stressbeheersing
 • Vermoeidheid en waakzaamheid
 • Assertiviteit, situatiebewustzijn, informatieverwerving en -verwerking

 

C. Team-samenwerking

 • Gedeelde situatiekennis, gedeelde informatieverwerving en -verwerking
 • Management van de werklast
 • Doeltreffende communicatie en coördinatie binnen en buiten het team
 • Leiderschap, samenwerking, synergie, delegatie, besluitvorming, acties
 • Ontwikkeling van veerkracht
 • Verrassing en schrikeffect
 • Culturele verschillen

 

D. Organisatie, communicatie en bedrijfscultuur

 • Bedrijfscultuur, standaardwerkwijzen (SOP’s), organisatorische factoren die van invloed zijn op de bedrijfscultuur, factoren die verband houden met het soort activiteiten;
 • Veranderen van de bedrijfscultuur
 • Effectieve communicatie en coördinatie met andere bedrijfsonderdelen
 • Casestudies
 • Bespreken van CRM-beoordelingen

De trainingen en workshops vinden plaats in een professionele luchtvaartsetting, in de volledig uitgeruste instructieruimte van H&H, centraal op de luchthaven Eindhoven.

Indien u daaraan de voorkeur geeft, kunnen wij de trainingen / workshops ook bij u op locatie verzorgen.

Neem contact op

(Persoonlijk) leiderschap

In de training (Persoonlijk) Leiderschap ontwikkelt u o.m. de volgende aspecten:

 • Persoonlijkheidsbewustzijn
 • Hoe om te gaan met menselijke fouten
 • Betrouwbaarheid, wat betekent het en hoe belangrijk is het?
 • Inzicht in attitudes en gedragingen
 • Zelfbeoordeling en zelfkritiek;
 • Stress en stressbeheersing;
 • Assertiviteit
 • Situatiebewustzijn
 • Informatieverwerving en -verwerking.

Uit onderzoek, o.m. op basis van de zwarte dozen van gecrashte vliegtuigen, is gebleken dat gebrekkig leiderschap en/of onvoldoende persoonlijk leiderschap belangrijke factoren waren bij deze ongevallen.

In deze training behandelen we de verschillende aspecten van leiderschap aan de hand van concrete voorbeelden uit zowel de luchtvaart als de eigen werkomgeving van de deelnemers. U maakt kennis met de oplossingen en strategieën die de luchtvaart hiervoor ontwikkeld heeft en oefent samen met de andere deelnemers in het toepassen van deze strategieën.

Na afloop van de training beschikt u niet alleen over nieuwe kennis en inzichten over leiderschap en persoonlijk leiderschap, maar hebt u ook ervaren hoe u meer impact kunt hebben op uw omgeving.

(Management-) Teamsamenwerking

Een effectieve, professionele samenwerking – niet alleen tussen de crew, maar tussen iedereen die betrokken is bij een vlucht – is van levensbelang voor de veiligheid van de vlucht, zo is gebleken uit onderzoeken.

Ook binnen (directie- en management-) teams is een goede teamsamenwerking van essentieel belang, juist in situaties waarin onder hoge druk gepresteerd moet worden.

In deze training leert u methodes en technieken waarmee u de samenwerking binnen uw team op een professioneel en effectief niveau kunt brengen en houden, ook in lastige situaties.

Samen met uw (management/directie) team ontwikkelt u o.m. de volgende aspecten:

 • Doeltreffende communicatie en coördinatie binnen en buiten het (management)team;
 • Leiderschap, samenwerking, synergie, delegatie, besluitvorming, acties;
 • Gedeelde situatiekennis, gedeelde informatieverwerving en -verwerking;
 • Managen van de werkdruk;
 • Ontwikkeling van veerkracht;
 • Omgaan met onverwachte situaties: verrassings- en schrikeffect;
 • Culturele verschillen.

Organisatie, communicatie en bedrijfscultuur

In deze training ontwikkelt u samen met uw management- of directieteam o.m. de volgende aspecten:

 • Veiligheids-, kwaliteits-, dienstverleningscultuur en algemene bedrijfscultuur, standaardwerkwijzen (SOP’s), organisatorische factoren en factoren die specifiek zijn voor het soort bedrijfsactiviteiten;
 • Effectieve communicatie en coördinatie met andere bedrijfsonderdelen;
 • Casestudies;
 • Lerende organisatie.

Als een organisatie als geheel niet goed functioneert, dan kan dat tot ernstige problemen leiden, zo is in de luchtvaart vastgesteld. Ontoereikende procedures, onduidelijke of onvolledige communicatie en/of een negatieve bedrijfscultuur hebben direct en indirect geleid tot ongelukken.

Het spreekt voor zich dat een goed ingerichte en onderhouden organisatie ook in andere sectoren van groot belang is. Een gezonde organisatie en bedrijfscultuur is nooit ‘af’. Hij vergt voortdurende aandacht, aanscherping en aanpassing aan de veranderende omstandigheden.

In deze training leert u op welke wijze u uw organisatie kunt versterken door een heldere structuur te ontwikkelen. U leert een bedrijfscultuur te creëren en levend te houden, passend bij de vereisten van uw bedrijf en uw sector. En u leert effectieve procedures te ontwikkelen, toe te passen en actueel te houden.

Klanten over ons

Ruud Hendrikx heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan onze organisatie. Dankzij zijn kennis van innovatieve organisatiemethoden en de wijze waarop hij leiding gaf aan onze MT-workshop, hebben wij nieuwe inzichten opgedaan over hoe wij onze samenwerking en overleggen kunnen verbeteren, conflicten kunnen voorkomen of oplossen en onze medewerkers meer kunnen betrekken bij besluitvormingsprocessen.

Willem ZijlstraDirecteur Sector Gezondheidszorg Horizon College Alkmaar & Hoorn

Fair Leadership Company heeft een organisatieverbeter- en ontwikkeltraject verzorgd waarbij de doelen die we gesteld hebben, naar volle tevredenheid zijn bereikt. De samenwerking is merkbaar verbeterd en het onderling vertrouwen is toegenomen. We zijn daardoor beter in staat knelpunten op te lossen. De adviseurs van Fair Leadership Company hebben wij ervaren als bekwaam, betrokken en ter zake kundig.

Peter KroekDirecteur Kroek & Partners Interimzorg

Fair Leadership Company heeft ons bedrijf en onze mensen nieuwe inzichten en oplossingen aangereikt die ons helpen onze samenwerking te verbeteren, de werkstress te beperken en conflicten te voorkomen en/of snel op te lossen. Ze boden ons een duidelijk perspectief en een stevig vertrouwen om de volgende stap te maken.

Jeroen CremerDirecteur Decura

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op.